Data krijgt een steeds belangrijkere rol in organisaties.
Hoe maak je van data betrouwbare informatie die waarde toevoegt aan uw organisatie,
hoe hou je hierbij rekening met de privacywetgeving,
hoe kan je goed omgaan met je datahuishouding? 

 

Kubbe Advies analyseert, adviseert en begeleidt uw organisatie of afdeling bij datagedreven werken. Dit altijd vanuit een vooraf afgesproken ontwikkeldoel voor uw organisatie of afdeling. Uw medewerkers leren vanuit alle aspecten zelfstandig te werken met data zodat deze waarde toevoegt aan uw organisatie. 

 

Ik realiseer data oplossingen, analyseer uw data (organisatie), adviseer waar verbeteringen te behalen zijn en begeleid uw organisatie bij het doorvoeren van de verbeteringen. Ik verzorg trainingen en coach medewerkers tijdens verbetertrajecten.

 

Analyseren

  • Inrichting datagedreven werken

 

  • Uw data

 

  • Toepassen van data

 

  • Vertalen data naar informatie

Adviseren

  • Datagedreven werken / sturen

 

  • Inrichten self service BI

 

  • BI Organisatie en Architectuur

 

  • Vanuit een lange termijn visie